Welkom bij Buurthuis Overdie Ontmoet

(Wilt u deze site in een andere taal lezen? links bovenin kunt u uw voorkeur aangeven)
(Would you like to read this site in another language? You can indicate your preference at the top left)
(هل ترغب في قراءة هذا الموقع بلغة أخرى؟ يمكنك الإشارة إلى تفضيلاتك في أعلى اليسار)
(Bu siteyi başka bir dilde okumak ister misiniz? Tercihinizi sol üstte belirtebilirsiniz)

Van Statiegeld naar fruit voor bezoekers Overdie

Inzamelactie statiegeld: buurtbewoners Overdie Ontmoet bundelen krachten voor maatschappelijk doel

Nederland staat voor de uitdaging om het inzamelpercentage van statiegeldverpakkingen te verhogen en zo bij te dragen aan een schoner milieu. In een gezamenlijke inspanning om deze doelstelling te bereiken, lanceert de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met Verpact op woensdag 16 mei een pilotproject gericht op het ontwikkelen en testen van oplossingen voor een hoger inzamelingspercentage van drankblikjes en -flesjes.
Een veelbelovende richting om de inzameling te verhogen, is het creëren van lokale initiatieven waarbij buurtbewoners en bezoekers worden gestimuleerd om gezamenlijk statiegeldverpakkingen in te zamelen. Het opgehaalde statiegeld wordt vervolgens ingezet voor maatschappelijke doelen.
Eén van de partijen die zich heeft aangesloten bij het pilotproject is Buurthuis Overdie Ontmoet in Alkmaar. Zij zetten het opgehaalde statiegeld in om divers fruit aan te schaffen voor de bezoekers van het buurthuis. Vanaf 16 mei zet Overdie Ontmoet met verschillende activiteiten iedereen aan om hun statiegeldverpakkingen bij hen in te leveren en hun doel te helpen realiseren.
Quote Buurthuis Overdie ‘We zien dit als een unieke kans om een actieve rol te spelen in het verbeteren van de leefomgeving. Samen eten met buurtbewoners is de grote kracht van ons buurthuis en deze actie bevordert niet alleen een gezondere voeding, maar we dragen ook bij aan het nog verder versterken van de sociale cohesie binnen de gemeenschap. En niet te vergeten, ook nog een schonere omgeving. Een win-win-win situatie. We roepen dan ook iedereen in de wijk op om hun flesjes en blikjes bij ons in te leveren.’
De pilot, die ook op twee andere locaties wordt uitgevoerd, zal lopen tot september. Na afloop van deze periode analyseren Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Verpact de opgedane ervaringen en gebruikt om effectieve nieuwe methoden voor inzameling te ontwikkelen.

meer info klik hier

Greenkids zijn ook weer gestart

Na een veeeelste lange tijd, gaan we ook weer starten met de greenkids.

De greenkids is een club voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool.
Deze groep houden van de natuur en hun wijk.

Elk week gaan we even de wijk door opzoek naar verbeteringen.
Daarna gaan we naar het buurthuis waar we elke week wat leuks gaan doen.
Denk dan aan pannenkoeken eten, film kijken, bingo spelen enz.

De kosten om bij de club te komen zijn er niet en je mag elke week gratis meedoen!

De middagen duren tot 17:00 uur.
Kom jij ook?

Leer (beter) Nederlands

Alles begint met taal: dingen begrijpen, voorlezen aan kinderen of kleinkinderen, zaken zelfstandig regelen en contact hebben met anderen. Komt u uit Nederland maar heeft u moeite met (voor)lezen of formulieren invullen? Dan kunt u bij ons taalles volgen. U leert dan beter lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer (NT1). Komt u uit een ander land dan kunt u ook bij ons een taalcursus volgen. Daarna kunt u beter Nederlands spreken, lezen en schrijven (NT2).

Gratis Nederlands leren

De gemeente biedt gratis taallessen aan op heel veel locaties in Noord Holland.

U kunt misschien al een beetje Nederlands praten.
En u wilt graag meer Nederlands kunnen praten en begrijpen.
En ook lezen en schrijven.
Bij het ROC kunt u deze gratis lessen volgen.

Let op:

  • u krijgt geen gratis les als u inburgert of nog geen 18 jaar bent.
  • U moet in de gemeente van de gratis lessen ingeschreven staan.

Voor meer info klik hier

Een woord van de bedrijfsleider/sociaal werker.

Wat is Overdie toch een leuke wijk!
De diversiteit, het groen en activiteiten verrijken de wijk.
Steeds meer mensen van alle culturen en leeftijden weten hun buurthuis te vinden.
Het aanbod is heel divers en veelal georganiseerd door de bewoners zelf.
Betekend dat, dat we klaar zijn?
Nee, natuurlijk niet, we beginnen pas.
Er liggen best nog wat uitdagingen/thema’s op ons te wachten zoals eenzaamheid, opgroeien, ervaringen delen, mooi oud worden, persoonlijke groei, out off the box denken, over de lijntjes kleuren.
Uiteindelijk gaan bijna alle thema’s over verbinden.
Verbinden van tegenstellingen en gelijken.
Verbinden van jong en oud
Verbinden/ delen van ervaringen jeugd en opvoeding
Verbinden van andersdenkende en respect.